Doa Agar Mendapatkan Perlindungan dari Fitnah Dajjal

  • Whatsapp

Munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda akhir zaman. Namun untuk waktunya kita tidak ada yang tahu. Kali ini kita akan mengulas doa perlindungan dari Dajjal dan bentuk-bentuk fitnahnya di akhir zaman.

Dajjal akan merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dimana-mana, kemudian dia akan meneror orang-orang beriman serta mengalihkan mereka dari keimanan kepada kekufuran.

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW berikut ini “Wahai manusia, tak akan ada huru-hara di muka bumi ini sejak masa Adam yang lebih besar dari pada huru-hara Dajjal. Sesungguhnya setiap Nabi yang dikirim Allah akan memperingatkan ummatnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi terakhir dan kalian adalah ummat terakhir.” (HR Ibnu Majah).

Baca juga: Doa dan Nadhom Asmaul Husna Lengkap dengan Artinya

Kemudian dalam riwayat lain dari Anas bin Malik RA, Rasulullah bersabda, ”Tidak ada tempat yang tidak dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah (Riwayat Muslim).

Ibnu Umar RA juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Tak diragukan lagi, Nuh telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal, tetapi aku akan menceritakan sesuatu tentang Dajjal yang tak diceritakan oleh para nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa dia bermata satu dan Allah tidak bermata satu (HR al-Bukharī).

Selain itu, Imam Bukhari dan Muslim juga memperingatkan kita akan bahaya Dajjal. Dajjal, menurut Dr Yusuf Qordhowi dalam kitabnya yang berjudul Sunnah Rasul merupakan sosok yang digunakan Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya pada masa-masa fitnah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang kemudian berbalik dari mengikutinya.

Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Hudzaifah, di antara kemahiran tipu muslihat Dajjal adalah kemampuannya ”menyulap” kebenaran dengan kebatilan (ataupun sebaliknya).

Ia mengisahkan, bahwa Dajjal akan keluar membawa air dan api. Yang dilihat manusia sebagai api, sebenarnya air. Sedangkan apa yang dilihat manusia sebagai air, sebenarnya merupakan api.

Lalu rekayasa yang dilakukan Dajjal semakin sempurna karena bersamanya ada dukungan materi yang melimpah. Sahabat Mughirah berkata, ”Bersamanya ada gunung roti dan sungai air.”

Dua senjata utama itulah (tipu muslihat dan iming-iming materi), Dajjal dikisahkan hadir di masa-masa fitnah. Sebuah masa yang tepat untuk Dajjal, sehingga Dajjal berhasil menyedot massa yang tidak sedikit, yang segera akan digiring ke dalam surganya (yang sebenarnya adalah neraka).

Dikisahkan, bahwa mayoritas pengikut Dajjal adalah mereka yang tidak memiliki furqon (kemampuan memilih antara hak dan batil). Oleh karenanya, Rasulullah SAW memberi teladan kepada kita dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT agar terhindar dari fitnah Dajjal.

Doa Perlindungan dari Dajjal

Doa ini sebenaranya sering diucapkan Rasulullah dalam tasyahud akhir menjelang salam. Yaitu sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

Artinya: “Allahumma inni audzubika min ‘adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. (Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masikh ad-Dajjal (HR Muslim dari Anas dan Abu Hurairah).

Bentuk Fitnah Dajjal

Dan berikut ini adalah beberapa contoh bentuk fitnah Dajjal.

  1.  Dajjal Dapat Membunuh Satu Jiwa Lalu Menghidupkannya Kembali

Dajjal akan membunuh manusia dan berjanji akan menghidupkan kembali setelah orang tersebut mati.

Rasulullah SAW telah bersabda: “Keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik. Dia berkata: ‘Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Dajjal berkata (kepada pengikutnya): ‘Apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali apakah kalian masih ragu kepadaku?’ Mereka berkata: ‘Tidak.’ Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali…” (HR. Muslim No. 2938).

  1. Surga dan Neraka Bersamanya

Fitnah yang dibawa Dajjal yang ke dua adalah Dajjal dapat membawa surga yang hakikatnya adalah neraka, begitu juga sebaliknya. Dari Hudzaifah RA, Rasulullah SAW telah bersabda: “Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka.” (HR. Muslim No. 2934).

  1. Dajjal Dapat Memerintahkan Langit Menurunkan Hujan

Fitnah yang ke ketiga yang disebar Dajjal yaitu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Dari An-Nawwas bin Sam’an radhiyallahu ‘anhu: Rasulullah SAW pernah berkata: “Dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Merekapun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman.” (HR. Muslim No. 2937).

  1. Harta Benda akan Mengikutinya Seperti Sekumpulan Lebah

Fitnah yang selanjutnya adala kemunculan Dajjal akan diikuti banyaknya harta. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW berkata: “Dia mendatangi reruntuhan dan berkata: ‘Keluarkanlah perbendaharaanmu.’ Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah.” (HR. Muslim No. 2937).

  1. Dajjal Dapat Menggergaji Seseorang Kemudian Membangkitkannya

Fitnah kelima yang disebarkan Dajjal aialah dengan menggergaji seseorang lalu mampu membangkitkannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Rahimahullahu dari sahabat Abu Sai’d Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu [No. 2938] mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya sebuah hadits yang panjang tentang Dajjal pada suatu hari.

Dan di antara apa yang Beliau sampaikan adalah: “Dajjal datang dan dia diharamkan untuk masuk ke kota Madinah, maka dia berakhir di daerah yang tanahnya bergaram yang berada di sekitar Madinah. Maka keluarlah kepadanya seorang yang paling baik dan dia berkata: ‘Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah.’ Lalu Dajjal berkata (kepada pengikutnya):

‘Bagaimana jika aku membunuh orang ini kemudian menghidupkannya, apakah kalian masih tetap ragu tentang urusanku?’ Mereka berkata: ‘Tidak.’ Dia pun membunuhnya kemudian menghidupkannya. Orang yang baik itu berkata setelah dihidupkan: ‘Demi Allah, aku semakin yakin tentang dirimu.’ Rasulullah berkata: ‘Lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi namun dia tidak sanggup melakukannya’.”

  1. Bersama Dajjal Air, Sungai, dan Gunung Roti

Fitnah Dajjal yang lain adalah dikatakan bahwa bersamanya terdapat air, sungai, serta gunung roti.

Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya bersama dia ada surga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah surga.” (HR. Ahmad).

Dari ‘Uqbah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata tentang Dajjal: “Sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barangsiapa di antara kalian yang mendapatinya hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik.” (HR. Muslim No. 2935).

Pendaftaran Reseller Naisha


Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *