Simak ini! Kunci Pembuka Pintu Rezeki agar Rezeki Lancar

  • Whatsapp
pembuka pintu rezeki

Allah akan selalu memberikan rezeki kepada hamba-Nya yang memang memiliki usaha yang keras. Allah sendiri memang memiliki semua yang ada di dunia ini. Kita sebagai manusia memang harus memahami bahwa rezeki akan ada untuk kita yang selalu teguh berusaha. Di bawah ini akan disajikan beberapa pembuka  pintu rezeki yang mana kita bisa mulai mengamalkannya.

 

Pembuka pintu rezeki di bawah ini akan dengan mudah kita amalkan yang mana di harapkan kita juga akan menjadi jauh lebih dekat dengan Allah, dan kita juga akan memiliki kenyamanan dalam diri. Maka dari itu coba kita simak terlebih dahulu yuk, dan mulai kita amalkan. Simak beberapa di antaranya di bawah ini dan jadikan yang memang benar-benar sempurna bagi kita.

 

Kunci Pembuka Pintu Rezeki

 

Amalan yang bisa kita lakukan di bawah ini di harapkan untuk kita yang memang bisa memahaminya. Beberapa hal yang menarik dan mampu memberikan kita kenyamanan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita selama di dunia. Simak yuk beberapa amalan di bawah ini, sehingga kita bisa memahami hal lain yang dapat membuka pintu rezeki.

1.Kunci Pembuka Pintu Rezeki Istighfar dan Bertaubat

 

“Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Nuh:10-12) Taubat hendaknya dilakukan dengan penuh kesungguhan.

 

Di antara kita melakukan pertaubatan menahan diri dari perbuatan maksiat (tidak lagi mengulanginya), menyesali perbuatan yang terlanjur dilakukannya.

2. Kunci Pembuka Pintu Rezeki Takwa

 

Di antara definisi takwa adalah merasa takut kepada Allah, beramal dengan wahyu yang diturunkan, ridha dengan rezeki yang cukup (tidak berlebihan/qona’ah).

 

Secara amaliah ketakwaan akan membawa seseorang bersikap hati-hati karena merasa Allah selalu mengawasi apa yang dilakukan, tengah melanggar larangan-Nya atau mengabaikan perintah-Nya.

 

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu” (Al-Thalaq:2-3)

 

3. Pembuka Pintu Rezeki Sedekah

 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Di tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah:261)

 

Bersedekah tidak akan membuat kita miskin, namun malah akan mendapatkan rezeki yang tak terduga (min haitsu lama yahtasib). Karena itu, perbanyaklah sedekah walau hanya dengan senyum.

 

4. Silaturrahim

 

Menyambung tali kekeluargaan mempunyai dua keutamaan. Pertama meluaskan rezeki dan kedua memanjangkan umur.

 

Pakar tafsir Indonesia, Prof KH Quraish Shihab mengatakan panjang umur di sini maksudnya umur seseorang akan barokah dan bermanfaat bagi sesama. Siapa yang mengkehendaki kedua-duanya hendaklah banyak menyambung silaturrahim, meskipun terdapat perselisihan di antaranya dengan keluarganya. Rasulullah bersabda:

 

“Barangsiapa yang ingin agar Allah melapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturrahim.” (Shahih al-Bukhari)

 

5. Berhijrah di Jalan Allah

 

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpannya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya disisi Allah. Dan adalah Allah Mahapengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Nisa’:100).

 

6. Pembuka Pintu Rezeki Berangkat Haji dan Umrah

 

Umat Islam yang memiliki kemampuan berangkat haji dan umrah, hendaklah tidak khawatir hartanya berkurang dengan melakukkan ibadah tersebut. Rasulullah bersabda,

 

“Lakukanlah haji dan umrah, karena kedua-duanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api membersihkan besi, emas, dan perak. Tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali syurga.” (al-Tirmidzi)

 

Namun, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu baik secara finansial maupun fisik hanya diwajibkan sekali.

 

7. Tawakal

 

Kepada Allah Rasulullah bersabda,

 

“Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan kepada kamu rezeki sebagaimana Dia berikan kepada burung, ia keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong pulang pada petangnya dengan perut kenyang.” (Musnad Ahmad)

 

Setelah bekerja dan berusaha menjemput rezeki, kita pasrahkan hanya kepada Allah agar diberikan kemudahan dan keberkahan rezeki

 

Baca Doa Pembuka Pintu Rezeki ini

 

Nah kita coba simak beberapa pintu rezeki yang ada di bawah ini yuk. Agar kita dalam melakukan segala sesuatu hal benar-benar melakukannya dengan sempurna. Simak beberapa doa yang bisa kita amalkan di bawah ini ya, NaishaMate.

 

“Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak.”

Artinya:

“Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR. Tirmidzi no. 3563. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

 

“Allahumma ya ghaniyyu yaa mughnii aghninii ghinan abadan wa yaa ‘aziizu yaa mu’izzu a’izzanii bi i’zaazi ‘izzati qudratika wa yaa muyassiral umuuri yassirlii umuuraddunyaa wad diini yaa khaira man yurjaa yaa allaahu.”

 

“Ya Allah, Dzat yang Maha Kaya dan memberikan kekayaan, berilah kekayaan kepadaku yang abadi. Wahai Dzat yang Maha Mulia yang memberikan kemuliaan, berilah kemuliaan kepadaku dengan kemuliaan kekuasaan-Mu. Wahai Dzat yang mempermudah semua urusan, berilah kemudahan kepadaku di dalam semua urusan dunia dan agama, wahai Dzat yang paling baik, ya Allah”

 

“Subhanallah wa bihamdih“; seratus kali tidak ada seorangpun di hari kiamat yang datang membawa suatu kebaikan yang lebih baik darinya, kecuali orang yang mengucapkan hal yang sama atau lebih dari itu.” (HR Muslim)

 

“Yaa awwalal awwaliin wa yaa aakhirol aakhiriina wa yaa dzal quwwatil matiin wa roohimal masakiin wa yaa arhamar roohimiin.”

Artinya:

“Wahai Yang Maha Awal di antara mereka yang awal, wahai Yang Maha Akhir di antara mereka yang akhir, Wahai Yang Memiliki Kekuatan, wahai Yang Menyayangi orang-orang miskin, wahai Yang Maha Pengasih di antara mereka yang pengasih.” (HR. Abu Dawud)

 

 

 

 

 

 

Pendaftaran Reseller Naisha


Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *